Nieuws & Events

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Deel dit
bericht
26 juli 2016

Brezan Autoparts België lanceert eerste nummer Brezan Privilèges

Een nieuwe mijlpaal voor Brezan Autoparts België.

Brezan privileges

De actiefolder “Brezan Voordeel” is voor het eerst verkrijgbaar in een Franstalige versie. In samenspraak met de Waalse medewerkers werd deze gedoopt tot de “Brezan Privilèges”.

Het 1ste exemplaar werd officieel overhandigd door Filip Cavens(Account en Marketing Manager België) aan Dorian Dumont (District Manager Région Wallonie).

We zijn bij Brezan Autoparts uiterst trots om het 1ste exemplaar vandaag te presenteren. Na de overname van USN-Centuri eind vorig jaar, is dit een belangrijke stap naar de integratie binnen de Brezan familie, aldus Filip Cavens.

Schaalgrootte ondersteunt een sterke logistiek

Recentelijk heeft Brezan de grossiersvestigingen van USN-Centuri overgenomen. Daarnaast kocht PartsPoint Group, het moederbedrijf van Brezan, de grossierconglomeraten Staadegaard Automotive en Technische Centrale in Nederlands Brabant en Limburg. In dezelfde periode verwierf PartsPoint tevens een meerderheidsbelang in de distributieorganisatie AD Benelux. Dankzij deze ontwikkelingen profiteren de PartsPoint-dochters van de voordelen die schaalgrootte biedt, onder meer bij inkoop en logistiek. De schaalgrootte heeft het ook mogelijk gemaakt te investeren in een vernieuwde logistieke infrastructuur met een enorme verbetering van de beschikbaarheid op de dag door middel van een zestal depots in Nederland en België.

Met deze overname en de integratie van USN-Centuri behoort Brezan Autoparts tot de top tien van de Belgische grossiers. Met een volledige Belgische leiding is Brezan Autoparts, ondanks de Nederlandse roots, een sterke Belgische grossiers keten.


 

Brezan Autoparts Belgique lance son premier numéro Brezan Privilèges

Un nouveau jalon pour Brezan Autoparts Belgique.

Le catalogue d’actions « Brezan Voordeel » est disponible pour la première fois dans une version en langue française. En concertation avec nos collaborateurs wallons, celle-ci a été baptisée « Brezan Privilèges ».

Le premier exemplaire a officiellement été remis par Filip Cavens (Account & Marketing Manager Belgique) à Dorian Dumont (District Manager Région Wallonie).

Brezan Autoparts est très fier de vous présenter aujourd’hui ce premier exemplaire. Après le rachat de USN-Centuri qui a eu lieu fin 2015, il s’agit là d’une étape importante du processus d’intégration au sein de la famille Brezan, déclare Filip Cavens.

Les économies d’échelle s’ajoutent à une solide logistique

Récemment, Brezan a procédé au rachat des établissements du grossiste USN-Centuri. Le groupe PartsPoint, la maison mère de Brezan, a en outre fait l’acquisition des conglomérats grossistes Staadegaard Automotive et Technische Centrale dans le Brabant et le Limbourg néerlandais. Au cours de la même période, PartsPoint a également acquis une participation majoritaire dans l’organisation de distribution AD Benelux. Ces développements permettent aux filiales de PartsPoint de profiter d’économies d’échelle, notamment dans le cadre des achats et de la logistique. Les économies d’échelle ont également permis d’investir dans de nouvelles infrastructures logistiques avec une amélioration très importante de la disponibilité quotidienne au moyen de six dépôts aux Pays-Bas et en Belgique.

Ce rachat et l’intégration d’USN-Centuri permettent à Brezan Autoparts d’entrer dans le top dix des grossistes belges. Malgré ses racines néerlandaises, Brezan Autoparts est une puissante chaîne de grossistes belges qui possède une direction entièrement belge.

 

Deel dit
bericht